Ordrup: +45 3964 2828

Lovgivningen

Der findes en lovgivning omkring ret til skærmbriller.
Her er et lille uddrag af arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15.12.1992:

§6
Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:
1. Inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes.
2. Med jævne mellemrum herefter.
3. Når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2
Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3
Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4
Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk.1 til 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt og, hvis den ansattes egne briller eller kontakt linser ikke kan anvendes.

Stk. 5
Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 til 3 nævnte undersøgelse uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Share Button
Feedback